top of page

Записване за пътуване

Благодарим за интереса към програмите на Земя благословена! Записването става само на мейла. Записвания по телефон не се приемат. Тъй като „Елеганс България“ ЕООД е регистриран онлайн туроператор, няма възможност за записвания в офис и при отпътуване. 1. Необходимо е да изпратите заявка за избраното от Вас пътуване - свободен текст, в който да уточните колко места са ви необходими; 2. На посочения от Вас e-mail ще получите отговор за потвърждение или уведомление за запълнена група. 3.Пристъпете към плащане по банков път. Мястото ви се резервира за 3 работни дни от датата на изпратената от Вас заявка. Ако в този срок не постъпи плащане, мястото не се пази. 4. За потвърждаване на желанието Ви да участвате в пътуването е необходимо да внесете: 30% от цената на пътуването на записан потребител за пътувания от 2 и повече дни, и 100% на записан потребител за еднодневни пътувания. 5.Банковата сметка на Туроператора е: IBAN BGN - BG58STSA93000030106488 В „основание“ задължително се изписват името и кода/датите на програмата. Моля, не пристъпвайте към плащане преди получено потвърждение от наша страна, че има места за желаното пътуване. 6. След като получим плащането, ще изготвим и ще Ви изпратим необходимите документи за пътуване. Необходими данни на туристите за подписване на договор и издаване на фактура: Име, презиме и фамилия на кирилица и ЕГН. Тъй като в един договор може да бъде включен повече от един Потребител, само от титуляра на договора се изисква номер на лична карта и e-mail адрес. За пътувания извън България се събират само необходимите лични данни за конкретната дестинация.

Кои сме ние

В изпълнение на изискването на чл.78 от Закона за туризма (Чл. 78. ЗТ Когато се извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност по електронен път, интернет страницата трябва да съдържа информацията по чл. 4 от Закона за електронната търговия.) Предоставяме следната информация на посетителите на сайта: 1. Наименование: Елеганс България ЕООД, сайт blagoslovena.com; 2. Седалище: гр. София, ул. „Пирин“ 41 – адресът е на регистрация, не е офис и не работи с клиенти; 3. Данни за кореспонденция – ул. „Пирин“ 41 Телефон 0889910109 и адрес на електронна поща info@blagoslovena.com – насърчаваме ви да използвате електронната поща; 4. Данни за вписване в търговския регистър: 16.10.2015 година; 5. Лицензиран ТО и ТА от МТ с номер на лиценз № РК-01-8341 застрахователната полица „Отговорност на Туроператора” 03700100004650/02.08.2023 г., валидна до 2.08.2024 6. Дружеството не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност; 7. Цените на всички програми са в български лева. Цените са крайни и включват всички изчерпателно упоменати в конкретната програма услуги. Други услуги, които не са включени в цената са също изрично упоменати. За деца под 12 години, пътуващи с един пълноплащащ родител има отстъпка от посочената цена, упомената във всяка програма. Връзка към ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2302 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Уведомление за поверителност

Политика за защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни Наименование: Елеганс България ЕООД - регистриран оператор на лични данни ЕИК/БУЛСТАТ: 203741558 Адрес на управление: гр. София, ул. Пирин 41 Телефон: 0889910109 E-mail: info@blagoslovena.com Уебсайт: blagoslovena.com Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон: 02 9153519 E-mail: kzld@cpdp.bg Интернет страница: https://www.cpdp.bg/ GPS координати: N 42.668839 E 23.377495 Защитата и неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен наш приоритет. Настоящото Уведомление за поверително третиране на личните данни на физическите лица съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни на туристи и кандидати за работа, както и за правата на тези лица във връзка със защитата на техните лични данни. "Елеганс България" ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. Агенцията спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни: •законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; •събиране за конкретни, изрично указани и легитимни цели; •свеждане до минимум на събираните данни; •точност и актуалност на данните; •ограничение на срока на съхранение, според нуждите на пътуването, за което сте записан и според законовите изисквания; •обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Основните данни, които обработваме са лична информация - собствено име, презиме и фамилия, дата на раждане, ЕГН, месторождение, номер на лична карта и задграничен паспорт, при нужда информация за контакт - адрес за кореспонденция, телефонен номер, ел. поща и др. гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица. Целта на обработването на лична информация е сключване на договор за предоставяне на туристическа услуга. Ще съхраняваме личните данни на участници в туристически програми в законоустановените срокове. "Елеганс България" ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако: има изрично съгласие на клиента; -информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона; -информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и „Елеганс България“ ЕООД – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение Бюлетин На нашия уебсайт можете при желание да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени при абониране за бюлетина, няма да бъдат използвани за никакви други цели. Можете да прекратите по всяко време абонамента за бюлетина, чрез предвидената възможност за отказ. Право на информация При поискване „Елеганс България“ ЕООД ще ви съобщи в законно установения срок, дали при нас са съхранени ваши лични данни и какви са те. Ако сте регистриран като потребител в платформата имате възможност да прегледате сам данните и евентуално да ги изтриете или промените.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ И ЕДНОДНЕВНИ ОРГАНИЗИРАНИ ПЪТУВАНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА - „ЕЛЕГАНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, САЙТ BLAGOSLOVENA.COM. ОНЛАЙН ТУРОПЕРАТОР С ЛИЦЕНЗ № РК-01-8341 застрахователната полица „Отговорност на Туроператора” 03700100004650/02.08.2023 г., валидна до 2.08.2024 1. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ 1.1.Записване и внасяне на аванс – Записване за организирано пътуване се извършва само онлайн през сайта blagoslovena.com или на e-mail info@blagoslovena.com. Направената по този начин резервация се потвърждава в срок от 48 часа след получаването й. До 72 часа от изпращането на резервацията от Потребителя и след нейното потвърждаване е необходимо Потребителят да внесе 30% аванс за пътувания с продължителност 2 или повече дни и 100% от цената на пътуването за еднодневни пътувания. 1.2.Потребителят е длъжен да се увери, че притежава всички необходими лични документи, които са изисквани за дадена дестинация, включително и пълномощни за извеждане на лица под 18 години извън границите на България. 1.3.При отказ на митническите и гранични служби да допуснат Потребителя да премине граница, поради липса на изрядни документи, Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената цена за туристическото пътуване. 1.4.Изпратеният от Туроператора окончателен текст на договор за организирано пътуване на Потребителя, се смята за сключен и без подписи, стига да е потвърден от страните по електронна поща или с конклудентни действия, включително плащане на част от цената 2. ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 2.1.Цените на всяка програма са упоменати на сайта blagoslovena.com и касаят конкретната програма за посочените дати. Програмата е неразделна част от договора за туристически пакет. Цените за всяка програма включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно. 2.2.Цените по всички сключени договори са гарантирани от агенцията. Туроператорът си запазва правото да променя цената на програмата, след сключване на договор, но не по-късно от 20 дни преди датата на отпътуване при възникване на следните обстоятелства: промяна на цената на горивата, промяна на държавни такси; промяна на пристанищни такси; промяна в данъчните ставки; промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. В тези случаи Туроператорът си запазва правото да поиска тези допълнителни разходи да бъдат поети от Потребителя. Увеличението на цената на пакета, но не с повече от 8%, вследствие на обективно посочени причини не може да бъде повод за отказ от страна на потребителя. 2.3.Заплащането се извършва по банков път или чрез платежните инструменти, посочени на сайта blagoslovena.com. IBAN BGN - BG58STSA93000030106488 3. ВИЗОВ РЕЖИМ И МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ 3.1.Визовият режим, в случай че е необходима виза, е посочен за всяка конкретна програма. Тази информация е валидна за лица с българско гражданство. Ако имате друго гражданство, моля осведомете се в съответната консулска служба. Туроператорът не носи отговорност при отказ на виза. При отказ на виза влизат в сила посочените условия за анулация за съответната екскурзия или почивка. 3.2.В случай че за конкретно пътуване са приложими специфични медицински и здравни изисквания, те са посочени в конкретната програма. Ако изрично не е посочена такава информация, това означава, че няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 4. ХОТЕЛИ 4.1. Потребителят се настанява в хотел/хижа/къща за гости/къмпинг според описаното в програмата. Обикновено хотелските стаи в деня на пристигане са на разположение най-рано от 14 ч., а в деня на отпътуване най-късно до 12 ч. 4.2. Посочените в програмите средства за настаняване могат да бъдат сменени с други от същата или по-висока категория, като промяната на средството за настаняване не може да бъде причина за отказ от пътуване на Потребителя. 4.3. Ако Потребителят се записва сам за програма, която включва нощувки, и желае да бъде настанен в самостоятелна стая, то той дължи описаното в програмата оскъпяване – доплащане за единично настаняване. В случай че не заяви желание за самостоятелно настаняване, при възможност може да бъде комбиниран с друг(и) турист(и) по същата програма от същия пол, а ако няма необходимия брой други желаещи, следва да заплати доплащане за единично настаняване. 4.4. Туроператорът не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, които не са приети за съхранение от него. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на Потребителя. 5. ТРАНСПОРТ И БАГАЖ 5.1. Сухопътните програми се провеждат с комфортни туристически автобуси и микробуси, лицензирани от Министерство на транспорта. 5.2. Местата в автобуса/микробуса се разпределят по реда на записване. Превозното средство се запълва по реда на записването. 6. МЯСТО НА ТРЪГВАНЕ И МЯСТО НА ПРИСТИГАНЕ 6.1. Съобщава се за всяка програма. Може да бъде променено поради временна недостъпност на мястото, за което Потребителят ще бъде уведомен своевременно. 7. ЗАСТРАХОВКИ 7.1 Туроператорът осигурява на Потребителя застраховка, съответстваща на туристическата програма – Застраховката "Туризъм в България" или "Помощ при пътуване в чужбина - травълър". Застрахователната полица се предоставя при поискване от водача на групата, който я съхранява. В Договора за туристически пакет Потребителят получава номерата за спешна помощ и инструкции за поведение в случай на нужда от помощ. 7.2. Застраховката влиза в цената на туристическия пакет за български граждани до 75 годишна възраст за пътувания в България и до 65 годишна възраст за пътувания извън България. За Потребители между 75 навършени години и 85 години за туристически пакети в България и от 65 навършени години до 85 години при туристически пътувания извън България застрахователната премия е по-висока и Туроператорът изисква доплащане на разликата. 8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НАС ОБСТОЯТЕЛСТВА 8.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред Потребителя в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, като, както и форс-мажорни обстоятелства, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. 8.2. По време на пътуването, като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, митинги, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това. 9. ТУРИСТИЧЕСКИ ТАКСИ Туристическите такси, изисквани в някои хотели извън България, се заплащат на място от туристите. 10. БАКШИШИ Бакшишите не са включени в цената. В държавите, в които се изискват, се събират при при пристигането на групата на място в съответната държава. 11. ПРОМЕНИ ПО ДОГОВОРА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ, ОТКАЗИ И АНУЛАЦИИ 11.1.Всички искания за промени и откази от пътуване се извършват лично от Потребителя, като се представят в писмена форма по електронната поща, чрез която е водена цялата кореспонденция. 11.2.Туроператорът може да анулира пътуването на отделен Потребител при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. В такъв случай връщане на суми и плащане на обезщетения не се дължат. 11.3.Неявяването на туриста на мястото на тръгване в уреченото в договора време се счита за отказ от пътуване. 12. ПОВЕДЕНИЕ НА ТУРИСТИТЕ 12.1. По време на пътуването Потребителят е длъжен да се яви навреме в часа на събиране на групата в чист външен вид и с всичко необходимо за пътуването. Лица в нетрезво състояние или под влиянието на психотропни вещества не се качват в превозното средство, договорът се прекратява и не се дължи връщане на платени суми или обезщетения от страна на Туроператора. Във всеки един момент от пътуването Потребителят се съобразява с местните правила и нрави. Туроператорът си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и отмяна на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че застрашава сигурността или създава неудобство на други клиенти. Туроператорът не дължи обяснение или обезщетение за отмяната, в случай че проявата, причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица на Туроператора или туристи. 12.2. Закъснели туристи не се изчакват. Туроператорът не носи отговорност за последствията и не възстановява средства за услугите, които не са ползвани поради това. 13. ФИЗИЧЕСКО И ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ Във всяка програма се уточнява предварително степента на физическо натоварване. На Потребител, който не се е запознал с изискванията и поради пропуски в екипировката не може да участва в част от активностите, суми не се възстановяват. 14. ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА Туроператорът може да променя последователността на изпълнение на различните елементи на програмата. В редки случаи някои елементи от екскурзиите може да бъдат различни от обявените по причина на лошо време, ремонт на пътища, промяна в разписанието на превозните средства и др. 15. ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ 15.1.Туроператорът носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата. 15.2.В случаи на промяна на времето на изпълнение или съдържанието на услуги, които се изпълняват от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им – самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, жп. билети, туроператорът прави всичко възможно за запазване на максимална част от туристическата програма. 15.3.Туроператорът не носи отговорност пред туриста в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи Туроператорът съдейства на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия. 15.4.Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя, в случай че по време на пътуването неговото здравословно състояние се влоши. Отговорността на агенцията се изразява в осигуряването на застраховка със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи. 15.5.В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, Потребителят е длъжен незабавно, а при обективна невъзможност – при първа такава, да уведоми и запознае Туроператора с възникналия проблем, с оглед своевременното оказване на съдействие. 15.6.Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на мястото, където е станало произшествието, като се състави констативен протокол, подписан от представител на приемащата туристическа агенция и/или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия Потребител, а при необходимост и други лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства. 15.7.Потребителят има право да предяви рекламация пред Туроператора, в писмен вид, при откриване на несъответствие на предоставеното качество и изпълнението на туристическата програма, съгласно договореното, в срок до 14 дни от откриването на несъответствието. 15.8.Рекламацията се извършва от Потребителя в писмен вид. Туроператорът разглежда получената рекламация в течение на едномесечен срок, считано от датата на получаване, респективно пълното комплектоване, на подадената рекламационна преписка. 15.9.За рекламации, подадени от Потребителя в нарушение на тези разпоредби Туроператорът не пристъпва към разглеждането им и не носи отговорност. Настоящите общи условия са в сила от 26.07.2023 г.

Стандартен формуляр за предоставяне на информация

Приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети, когато е възможно използването на хиперлинкове Туроператор по настоящия туристически пакет, отговорен за изработката и качеството му – „Елеганс България” ЕООД, със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1618, ул. „Пирин“ 41. ЕИК 203741558, представлявано от Управителя си Славена Етугова, с удостоврение за регистрация № за туроператор, телефон 08..., сайт blagoslovena.com, електронна поща info@blagoslovena.com Адресът е административен, дружеството няма офис за работа с клиенти. Дружеството предлага комбинация от туристически услуги – туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302. Сключвайки договор ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. „Елеганс България" ЕООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет. По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 На посочения интернет адрес пътуващият ще получи следната информация: - Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристически пакет. - Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора. - На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент. - Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи. - Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи. - Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо - съответното обезщетение. - Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет. - Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора. - Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема. - Пътуващите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо. - Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „Елеганс България” ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в ЗД "Евроинс" АД чрез сключена застрахователна полица „Отговорност на туроператора“ Пътуващите могат да се обърнат към ЗД „Евроинс“, 1592 София, бул. Христофор Колумб №43, Тел: 02 / 9651 525, факс: 02 / 4144526, 02/ 9651526 office@euroins.bg, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството „Елеганс България „ ЕООД. Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.

Бисквитките

Какво представляват бисквитките? Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. •Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от уебсайта, който посещавате. Само този уебсайт може да ги прочете. Освен това даден уебсайт може евентуално да използва външни услуги, за които се използват отделни бисквитки, наричани бисквитки на трети страни. •Постоянните бисквитки се запазват на вашия компютър и не се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си, за разлика от сесийните бисквитки, които се изтриват, когато затворите браузъра. Ние нямаме достъп до каквато и да е информация, запаметена на Вашия твърд диск дори и ако се запазват там „бисквитки“. Целта е уебсайта да може да запамети вашите предпочитания за определен период от време. Така няма да ви се налага да ги въвеждате отново, когато разглеждате сайта по време на една и съща сесия. Бисквитките могат също да се използват за изготвяне на статистика за навигацията в нашите сайтове. По какъв начин използваме бисквитките? Трите вида собствени бисквитки, които използваме, са за: •съхраняване на предпочитанията на посетителите; •осигуряване на функционирането на нашия уебсайт; •събиране на аналитични данни (относно поведението на потребителите - анонимно). Колко време пазим информацията? Това зависи от вида на бисквитката. Сесийните бисквитки (които изтичат със затваряне на браузъра ви) не се съхраняват. Постоянните бисквитки (които се съхраняват на компютъра Ви или мобилното ви устройство) се използват от няколко месеца до две години. Бисквитки за предпочитания на посетителите Това са зададени от нас бисквитки, които можем да четем само ние. С тях се помни дали сте приели (или отхвърлили) политиката на сайта за бисквитките; Премахване на бисквитки от вашето устройство •Можете да изтриете всички бисквитки на вашето устройство, като изчистите историята на сърфирането във вашия браузър. Това ще премахне всички бисквитки от всички уебсайтове, които сте посетили. •Имайте предвид обаче, че може също да изгубите съхранена информация (напр. данни за влизане в профили, предпочитания за сайтове и др.). •За по-прецизен контрол върху бисквитките на даден сайт, проверете настройките за поверителност и бисквитки в предпочитания от вас браузър. Блокиране на бисквитки •Можете да настроите повечето съвременни браузъри да не позволяват поставянето на бисквитки на вашето устройство, но след това може да ви се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки пък, когато посещавате даден сайт или страница. Възможно е също някои услуги и функции изобщо да не работят (напр. влизане в профил). Този сайт спазва Вашите потребителски права, съгласно изискванията и ограниченията на Директива 2002/58/ЕО на Европейския съюз.

Обадете се

email 

Последвайте ни

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page